Rabo ClubSupport 2021

Ouch veer doon dit jaor weer mit aan Rabo ClubSupport! Veer zoude uch enorm dankbaar zeen – ouch al duit de foto missjiens angers vermoede – es geer 1 of (nog lever) 2 sjtumme op ós vereniging oetbrink.

Want ondanks Corona (en de radiosjtilte), hubbe veer neet sjtil gezaete de aafgeloupe tied. V’r zulle uch de kómmende tied weer gans biepraote, mer veer numme alvas ós deilname aan Ommetje Opera, ’t biewirke van ós huishoudelik reglement zodet v’r aan vernuudje wet- en regelgeving voldoon én ein gans nuuje website. Zo kinne v’r vol gooje mood veuroet kieke. Gelukkig mer, want d’r sjteit weer vanalles te gebeure. Zo gaon v’r beveurbeeld de VVV-wandeling ‘Het meisje met de gouden handen’ (foto) in reprise bringe. Kiek mer ins in ded agenda op de website, of haaj ós sociale media in de gate. Mer eers: sjtumme op Speelgroep Gelre – det kan vanaaf murge (maondig 4 oktober) toet en mit 25 oktober via de Rabo App of rabo.nl/limburg/clubsupport. Alvas bedank!

Lees hier de nederlandse vertaling

Ommetje Opera 2021

Leje van Speelgroep Gelre verzörge al ein paar jaor – same mit leje van collega-vereniginge – de theatrale omliesting van Ommetje Opera. Geerte Schmitz verzörg zelfs al sinds 2015 de regie. Dit jaor woor helaas de lètste editie van dit biezunjere óngerdeil van ’t Limburg Festival… Maar es ’t publiek net zo genaote haet es veer, woor ’t ein zeer geslaag aafzweije!

Lees hier de nederlandse vertaling en / of bekijk de foto’s

Afscheid Hans Cremers

Helaas hubbe veer aafsjied mótte numme van groot Remunjeneer Hans Cremers. In de periode 1995 – 1999 haet hae es regisseur veur ós “De Barg” gemaak (ein onvergaetelike veursjtèlling ter ere van ós 50-jaorig jubileum). Ouch de jaore d’r nao haet hae Speelgroep Gelre nao ein hoger niveau weite te brènge. Veer winse ederein dae Hans leef had heel väöl sjterkte toe.

Lees de nederlandse vertaling

Gelre figureert in Wijkgeheimen & (R)Evolutie

Gelre verleent zowie geer al wit gaer häör medewirking aan projekte door gans Limburg. Zeker in deze tied is gein aafsjtandj te wiet. Zo wore veer maondig 3 mei van Noord toet Zuid in Limburg te vinje. Sanne Tonnaer figureerde ’s mörges biej Kasteel Holtmühle in opnames veur Wijkgeheimen (19 juni in Tegele). Ein blauwe kneen (alles veur de kuns) mer veural ein erg leuke en gezellige ervaring rieker! ’s Aoves troffe Sanne en Sef Thissen zich in Mesjtreech. In ‘t Kruisherenhotel vónje namelik ónger regie van Servé Hermans opnames veur (R)Evolutie plaats, ein filmkomedie van Toneelgroep Maastricht dae zich in ’t Limburg van 2040 aafsjpeelt . De film is in ’t naojaor te zeen. Sjoon om zoget in zo’n prachtige omgaeving es figurant mit te moge make!

Bekijk de foto’s en/of lees de Nederlandse vertaling

Gelre vertegenwoordigt in Muziektheater Cuypers

Waat ein sjiek nuuts: ós multi-talent Marie-Anne Breuer zal ein van de hoofrolle gaon sjpele in Muziektheater Cuypers! Ouch ós leje Ton Hensen en Sanne Tonnaer zulle in ’t ensemble hun opwachting make in Theaterhotel De Oranjerie in meert 2022. Kortom: Speelgroep Gelre is weer good vertaegeweurdigd in de Remunjse toneelgeledere. Veer winse cast & crew heel väöl rippetisieplezeer toe zodra ’t weer moog en kan!

Lees hier de nederlandse vertaling

Gelre in The Passion

Jaaaa, dao is d’r toch! Ein prominente plaats veur Ton Hensen van Gelre in The Passion vanaovend. Had geer ‘m herkind? Alle gekheid op ein sjtekske: ’t deej ós good om weer fantastisch toneelsjpel in ós prachtige sjtad te zeen. Den begint ’t toch waal weer te kriebele…

P.s. Laot ós de kómmende maondje de hashtag #ikbenervoorjou waormake door ós binnesjtad-óngernummers én de luuj die ’t om waat veur raeje den ouch neudig höbbe te blieve sjteune. Bön ein bietje leef veur elkaar!

Lees hier de Nederlandse vertaling

Gelre kiek veuroet

Gelre kiek veuroet | ’t Is ein tiedje sjtil gewaes hiej. Det haaj ein raeje! Normaal beginne veer in februari langzaam oet te kieke nao ós productie in april. Mer ja, corona is ’t landj nog neet oet. Det beteikent det veer de aafgeloupe tied naogedach hubbe euver waat v’r dit jaor mit “De Naas” gaon doon. ’t Woor ein lestige besjlissing. Ós jubileumproductie, ós jubileumjaor: ’t leep allemaol neet zo wie v’r ós det haje veurgestèld; ‘t is ós door de “Naas” gebaord. Veer hubbe daorom mótte besjloete De Naas veur onbepaolde tied oet te sjtille. Mer num van ós aan det van oetsjtèl gein aafsjtèl kump!

Laes hie verder en / of Lees hier de nederlandse vertaling

BEDANK! Rabo ClubSupport 2020

In 2005 sjpeelde veer ‘Leuk mitgenaome’. Bliekbaar wiste veer dus toen al det de finale-aovendj van Rabo ClubSupport 2020 good zól oetpakke. Want ‘leuk mitgenaome’ is ’t sjone bedraag det v’r gister dankzij uch in ontvangs hubbe moge numme heel zeker! Daoveur bedanke veer uch en Rabobank Remunj-Ech nogmaals hertelik. En omdet veer uch noe neet kinne traktere op ein sjoon sjpektakel oppe bühne, gaeve veer uch noe hie gaer get te kieke. Oet ’t foto-archief van Gelre presentere veer, wie toepasselik: ‘Leuk mitgenaome’ oet 2005!

Lees hier de nederlandse vertaling én bekijk foto’s!

Het meisje met de gouden handen

Zóndig 11 oktober lepe d’r heel get vraemde figure door de sjtad. Zie brachte ónger leijing van regisseuse Marie-Anne Breuer ’t sjpannende Remunjse sjprookje ‘Het meisje met de gouden handen’ toet laeve. Haw men zich ingesjreve veur de VVV-wanjeling, den kós men kènnis make mit de Aovesmoder, Hyacinthe, eine kobold, Schinderhannes, Jeroen en natuurlik ’t maedje mit de goude henj! Neet te kènne (mit dank aan de fantastische grime van Ton Nizet) kóste ós leje en jong talente Jodi Cranen en Maxi Gregorius euver sjtraot. ’t Woor ein groot succes, dus waem wèt laote de sjprookjesfigure zich later nog waal èns zeen…

P.S. Neet vergaete woh: geer kint nog toet en mit volgende waek zóndig op ós sjtumme via rabobank.nl/clubsupport. Sjiek es geer ós ouch sjteunt!

Lees hier de nederlandse vertaling én bekijk de foto’s!

RABO ClubSupport 2020

Op ós Facebook– en Instagram-pagina’s hubbe veer de litste tied väöl kiekjes gedeild oet ós veurgaonde producties. Sjoon om te zeen! Veer doon det den ouch mit héél väöl leefde. Wilt geer noe ouch det veer nog lang eine lach op ’t gezich van väöl luuj kènne een blieve tovere? In kleine of grote producties in Remunj, mer ouch daoboete? Den kint geer (es lid van Rabobank Remunj-Echt) ós vanaaf vandaag heel gemekkelik sjteune. Bring uche sjtum oet (twee moog ouch) op Speelgroep Gelre via de Rabo App (Zelf regelen – Lidmaatschap) of kiek op rabobank.nl/clubsupport. Kènne veer op uch sjteun raekene? Alvas bedank!

Lees hier de nederlandse vertaling