75 (+3) jaar Speelgroep Gelre

Het is het jaar 2020. Een jaar dat de boeken ingaat. Niet vanwege corona, de Amerikaanse verkiezingen of het feit dat de snelheid op de autosnelweg werd verlaagd. Nee hoor… Speelgroep Gelre bestond namelijk 75 jaar! Een heuglijk feit dat wij graag groots en feestelijk samen met u en vele anderen hadden willen vieren. Helaas ging dat even niet – het coronavirus gooide roet in het eten. Maar niet getreurd. Dat jubileumjaar halen wij in 2023 dubbel en dwars in!

Geschiedenis

In 1945 zijn wij in gemeente Roermond uit toneelvereniging Het Park ontstaan. Wij zijn toen gestart als toneelvereniging ‘met den veelbelovende titel “De Optimisten”.’ In de beginjaren werden er vooral revues gespeeld: men kon zo het leed van de oorlog even vergeten. Volgens de Maas- en Roerbode van 5 november 1946 zou het “met het noodige optimisme (…) dezen twintig optimisten wel lukken om het in de toekomst tot iets goeds te brengen”.

Toekomst

En hoe dat lukte! Wij zijn trots op onze vereniging, de vriendschappen die hier zijn ontstaan en het lief en leed dat wordt gedeeld. Wij houden vast aan de mooie herinneringen, en kijken zoals altijd optimistisch de toekomst in. Wij zijn alle mensen die Gelre hebben gemaakt tot wat het nu is enorm dankbaar, net als onze trouwe fans en alle bezoekers van onze voorstellingen. Zonder jullie had Gelre dit jubileum niet kunnen vieren.

April 2023: De Naas

Wij proosten dan ook graag samen met u op ons 75-jarig bestaan. We hopen u daarom op 20, 21 en 22 april 2023 snel weer te mogen begroeten in het Royal Theater Roermond bij onze muzikale jubileumvoorstelling ‘De Naas’ (óf later dit seizoen bij een van onze kleinere producties). Blijf in de tussentijd zeker onze Facebook-pagina of Instagram-pagina in de gaten houden. Hier blikken we regelmatig terug op wat is geweest, maar kijken we vooral vooruit op wat er nog allemaal komen gaat. Tot ziens!