Bestuur

Het bestuur van Speelgroep Gelre wordt gevormd door:

  • Sylvia Kersten (voorzitter)
  • Marleen Rohwer (secretaris)
  • Norbert van Dooren (penningmeester)
  • Ton Hensen (algemeen lid)
  • Marianne Geurts (algemeen lid)

(Bestuurssamenstelling d.d. februari 2023)