Gelre kiek veuroet

Gelre kiek veuroet | ’t Is ein tiedje sjtil gewaes hiej. Det haaj ein raeje! Normaal beginne veer in februari langzaam oet te kieke nao ós productie in april. Mer ja, corona is ’t landj nog neet oet. Det beteikent det veer de aafgeloupe tied naogedach hubbe euver waat v’r dit jaor mit “De Naas” gaon doon. ’t Woor ein lestige besjlissing. Ós jubileumproductie, ós jubileumjaor: ’t leep allemaol neet zo wie v’r ós det haje veurgestèld; ‘t is ós door de “Naas” gebaord. Veer hubbe daorom mótte besjloete De Naas veur onbepaolde tied oet te sjtille. Mer num van ós aan det van oetsjtèl gein aafsjtèl kump!

Oze Cyrano zit in ós hert en kump d’r waal – wanneer den ouch! In de tussetied hubbe veer naogedach euver activiteite die v’r haopelik in en nao (’t veurjaor en) de zomer weer kinne oppakke. Want kerdju nae, waat misse veer ’t sjpele. Waat misse veer ’t roje pluche in ’t Royal Theater. En waat misse veer uch, ós gewaardeerde publiek. Haaj uch en kiek same mit ós veuroet, veer haope uch vlot weer te zeen in ós Remunj!


Gelre kijkt vooruit | Het is een tijdje stil geweest hier. Dat had een reden! Normaal beginnen we in februari langzaam uit te kijken naar ons productie in april. Maar ja, corona is het land nog niet uit. Dat betekent dat we de afgelopen tijd nagedacht hebben over wat we dit jaar met “De Naas” gaan doen. Het was een lastige beslissing. Onze jubileumproductie, ons jubileumjaar: het liep allemaal niet zoals we ons dat hadden voorgesteld: het is ons door de “Neus” geboord. Wij hebben daarom moeten besluiten De Naas voor onbepaalde tijd uit te stellen. Maar neem van ons aan dat van uitstel geen afstel komt! Onze Cyrano zit in ons hart en komt er wel – wanneer dan ook. In de tussentijd hebben wij nagedacht over activiteiten die we hopelijk in en na (het voorjaar en) de zomer weer kunnen oppakken. Want verdorie, wat missen we het spelen. Wat missen we het rode pluche in het Royal Theater. En wat missen we jullie, ons gewaardeerde publiek. ‘Haaj uch’, wij hopen jullie snel weer te zien in ons Roermond!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *