Gelre kiek veuroet

Gelre kiek veuroet | ’t Is ein tiedje sjtil gewaes hiej. Det haaj ein raeje! Normaal beginne veer in februari langzaam oet te kieke nao ós productie in april. Mer ja, corona is ’t landj nog neet oet. Det beteikent det veer de aafgeloupe tied naogedach hubbe euver waat v’r dit jaor mit “De Naas” gaon doon. ’t Woor ein lestige besjlissing. Ós jubileumproductie, ós jubileumjaor: ’t leep allemaol neet zo wie v’r ós det haje veurgestèld; ‘t is ós door de “Naas” gebaord. Veer hubbe daorom mótte besjloete De Naas veur onbepaolde tied oet te sjtille. Mer num van ós aan det van oetsjtèl gein aafsjtèl kump!

Laes hie verder en / of Lees hier de nederlandse vertaling