Fees! Diamante jubileum

’t Is ’t jaor 2020. Ein jaor det de beuk ingeit. Neet vanwaege corona, de Amerikaanse verkezinge of ‘t feit det de sjnelheid waerde verleeg. Mer nae…

Speelgroep Gelre besteit namelik 75 jaor!️ Ein heuglijk feit det v’r gaer groots en feestelik same mit uch en väöle angere haje wille viere. Helaas geit det noe efkes neet. Mer neet getreurd. ‘t Jubileumjaor is nog langk, en veer haje gooje mood.

In 1945 zeen veer in gemeinte Remunj oet toneelvereniging Het Park ontsjtange. Veer zeen toen gesjtart es toneelverening ‘met den veelbelovenden titel “De Optimisten”.’ In de beginjaore waerde d’r veural revues gespeeld: men kós zo ‘t leid van de oorlog efkes vergaete. Volgens de Maas- en Roerbode van 5 november 1946 zou ‘t “met het noodige optimisme (…) dezen twintig optimisten wel lukken om het in de toekomst tot iets goeds te brengen”.

En wie det lukte! Veer zeen greuts op ós vereniging, de vrundjsjappe die hie zeen óntsjtange en ‘t leef en leid det waerd gedeild. Veer haje vas aan de sjoon herinneringe, en kieke wie altied optimistisch de toekoms in. Veer zeen alle luuj die Gelre höbbe gemaaktj toet waat ’t noe is enorm dankbaar, net es ós troew fans en alle bezeukers van ós veurstèllinge. Zónger uch haw Gelre dit jubileum neet kènne viere. Venaovendj prooste veer dus zeker ouch op uch!

Veer haope uch flot weer te moge begroete in ’t Royal Theater Remunj bie ein van ós veurstèllinge. Blief in de tössetied zeker ós Facebook-pagina in de gate haje. Hie zulle v’r de kómmende tied gaon truukblikke op waat is gewaes, en veuroet gaon kieke nao waat geit kómme. Want d’r is väöl onzeker in dees periode, mer ein dink is zeker: Gelre geit DOOR!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Jubileum-75-JAAR-1024x538.png

?????! ????????? ????????

Het is het jaar 2020. Een jaar dat de boeken ingaat. Niet vanwege corona, de Amerikaanse verkiezingen of het feit dat de snelheid werd verlaagd. Nee hoor…

Speelgroep Gelre bestaat namelijk 75 jaar! Een heuglijk feit dat wij graag groots en feestelijk samen met u en vele anderen hadden willen vieren. Helaas gaat dat nu even niet. Maar niet getreurd. Het jubileumjaar is nog lang, en wij houden goede moed.

In 1945 zijn wij in gemeente Roermond uit toneelvereniging Het Park ontstaan. Wij zijn toen gestart als toneelvereniging ‘met den veelbelovende titel “De Optimisten”.’ In de beginjaren werden er vooral revues gespeeld: men kon zo het leed van de oorlog even vergeten. Volgens de Maas- en Roerbode van 5 november 1946 zou het “met het noodige optimisme (…) dezen twintig optimisten wel lukken om het in de toekomst tot iets goeds te brengen”.

En hoe dat lukte! Wij zijn trots op onze vereniging, de vriendschappen die hier zijn ontstaan en het lief en leed dat wordt gedeeld. Wij houden vast aan de mooie herinneringen, en kijken zoals altijd optimistisch de toekomst in. Wij zijn alle mensen die Gelre hebben gemaakt tot wat het nu is enorm dankbaar, net als onze trouwe fans en alle bezoekers van onze voorstellingen. Zonder jullie had Gelre dit jubileum niet kunnen vieren. Vanavond proosten wij dus zeker ook op jullie!

Wij hopen jullie snel weer te mogen begroeten in het Royal Theater Roermond bij een van onze voorstellingen. Blijf in de tussentijd zeker onze Facebook-pagina in de gaten houden. Hier zullen wij de komende tijd gaan terugblikken op wat is geweest, en vooruit gaan kijken naar wat er nog gaat komen. Want er is veel onzeker in deze periode, maar één ding is zeker: Gelre gaat DOOR!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *