Jubilaris: Mieke Berden

Tijdens ons intieme jubileumfeestje op 6 juni 2023 bij het Royal Theater Roermond werd jubilaris Mieke Berden in het zonnetje gezet. Mieke speelt en zingt al liefst 25 jaar bij Speelgroep Gelre. Wie kent haar dus niet?! De altijd vrolijke speelster op de planken met de meest uiteenlopende rollen. Op verzoek van Speelgroep Gelre heeft Toneelhuis Limburg dan ook de zilveren speld van verdienste uitgereikt voor haar uitstekende verdienste aan het Limburgse amateurtoneel. Mieke, namens alle spelers en vrijwilligers nogmaals van harte gefeliciteerd!

Laes verder

Fees! Diamante jubileum

’t Is ’t jaor 2020. Ein jaor det de beuk ingeit. Neet vanwaege corona, de Amerikaanse verkezinge of ‘t feit det de sjnelheid waerde verleeg. Mer nae…

Speelgroep Gelre besteit namelik 75 jaor!️ Ein heuglijk feit det v’r gaer groots en feestelik same mit uch en väöle angere haje wille viere. Helaas geit det noe efkes neet. Mer neet getreurd. ‘t Jubileumjaor is nog langk, en veer haje gooje mood.

In 1945 zeen veer in gemeinte Remunj oet toneelvereniging Het Park ontsjtange. Veer zeen toen gesjtart es toneelverening ‘met den veelbelovenden titel “De Optimisten”.’ In de beginjaore waerde d’r veural revues gespeeld: men kós zo ‘t leid van de oorlog efkes vergaete. Volgens de Maas- en Roerbode van 5 november 1946 zou ‘t “met het noodige optimisme (…) dezen twintig optimisten wel lukken om het in de toekomst tot iets goeds te brengen”.

Lees snel verder!