Fees! Diamante jubileum

’t Is ’t jaor 2020. Ein jaor det de beuk ingeit. Neet vanwaege corona, de Amerikaanse verkezinge of ‘t feit det de sjnelheid waerde verleeg. Mer nae…

Speelgroep Gelre besteit namelik 75 jaor!️ Ein heuglijk feit det v’r gaer groots en feestelik same mit uch en väöle angere haje wille viere. Helaas geit det noe efkes neet. Mer neet getreurd. ‘t Jubileumjaor is nog langk, en veer haje gooje mood.

In 1945 zeen veer in gemeinte Remunj oet toneelvereniging Het Park ontsjtange. Veer zeen toen gesjtart es toneelverening ‘met den veelbelovenden titel “De Optimisten”.’ In de beginjaore waerde d’r veural revues gespeeld: men kós zo ‘t leid van de oorlog efkes vergaete. Volgens de Maas- en Roerbode van 5 november 1946 zou ‘t “met het noodige optimisme (…) dezen twintig optimisten wel lukken om het in de toekomst tot iets goeds te brengen”.

Lees snel verder!