Nieuws

Gelre kiek veuroet

Gelre kiek veuroet | ’t Is ein tiedje sjtil gewaes hiej. Det haaj ein raeje! Normaal beginne veer in februari langzaam oet te kieke nao ós productie in april. Mer ja, corona is ’t landj nog neet oet. Det beteikent det veer de aafgeloupe tied naogedach hubbe euver waat v’r dit jaor mit “De Naas” gaon doon. ’t Woor ein lestige besjlissing. Ós jubileumproductie, ós jubileumjaor: ’t leep allemaol neet zo wie v’r ós det haje veurgestèld; ‘t is ós door de “Naas” gebaord. Veer hubbe daorom mótte besjloete De Naas veur onbepaolde tied oet te sjtille. Mer num van ós aan det van oetsjtèl gein aafsjtèl kump!

Laes hie verder en / of Lees hier de nederlandse vertaling

BEDANK! Rabo ClubSupport 2020

In 2005 sjpeelde veer ‘Leuk mitgenaome’. Bliekbaar wiste veer dus toen al det de finale-aovendj van Rabo ClubSupport 2020 good zól oetpakke. Want ‘leuk mitgenaome’ is ’t sjone bedraag det v’r gister dankzij uch in ontvangs hubbe moge numme heel zeker! Daoveur bedanke veer uch en Rabobank Remunj-Ech nogmaals hertelik. En omdet veer uch noe neet kinne traktere op ein sjoon sjpektakel oppe bühne, gaeve veer uch noe hie gaer get te kieke. Oet ’t foto-archief van Gelre presentere veer, wie toepasselik: ‘Leuk mitgenaome’ oet 2005!

Lees hier de nederlandse vertaling én bekijk foto’s!

Het meisje met de gouden handen

Zóndig 11 oktober lepe d’r heel get vraemde figure door de sjtad. Zie brachte ónger leijing van regisseuse Marie-Anne Breuer ’t sjpannende Remunjse sjprookje ‘Het meisje met de gouden handen’ toet laeve. Haw men zich ingesjreve veur de VVV-wanjeling, den kós men kènnis make mit de Aovesmoder, Hyacinthe, eine kobold, Schinderhannes, Jeroen en natuurlik ’t maedje mit de goude henj! Neet te kènne (mit dank aan de fantastische grime van Ton Nizet) kóste ós leje en jong talente Jodi Cranen en Maxi Gregorius euver sjtraot. ’t Woor ein groot succes, dus waem wèt laote de sjprookjesfigure zich later nog waal èns zeen…

P.S. Neet vergaete woh: geer kint nog toet en mit volgende waek zóndig op ós sjtumme via rabobank.nl/clubsupport. Sjiek es geer ós ouch sjteunt!

Lees hier de nederlandse vertaling én bekijk de foto’s!

RABO ClubSupport 2020

Op ós Facebook– en Instagram-pagina’s hubbe veer de litste tied väöl kiekjes gedeild oet ós veurgaonde producties. Sjoon om te zeen! Veer doon det den ouch mit héél väöl leefde. Wilt geer noe ouch det veer nog lang eine lach op ’t gezich van väöl luuj kènne een blieve tovere? In kleine of grote producties in Remunj, mer ouch daoboete? Den kint geer (es lid van Rabobank Remunj-Echt) ós vanaaf vandaag heel gemekkelik sjteune. Bring uche sjtum oet (twee moog ouch) op Speelgroep Gelre via de Rabo App (Zelf regelen – Lidmaatschap) of kiek op rabobank.nl/clubsupport. Kènne veer op uch sjteun raekene? Alvas bedank!

Lees hier de nederlandse vertaling

Fees! Diamante jubileum

’t Is ’t jaor 2020. Ein jaor det de beuk ingeit. Neet vanwaege corona, de Amerikaanse verkezinge of ‘t feit det de sjnelheid waerde verleeg. Mer nae…

Speelgroep Gelre besteit namelik 75 jaor!️ Ein heuglijk feit det v’r gaer groots en feestelik same mit uch en väöle angere haje wille viere. Helaas geit det noe efkes neet. Mer neet getreurd. ‘t Jubileumjaor is nog langk, en veer haje gooje mood.

In 1945 zeen veer in gemeinte Remunj oet toneelvereniging Het Park ontsjtange. Veer zeen toen gesjtart es toneelverening ‘met den veelbelovenden titel “De Optimisten”.’ In de beginjaore waerde d’r veural revues gespeeld: men kós zo ‘t leid van de oorlog efkes vergaete. Volgens de Maas- en Roerbode van 5 november 1946 zou ‘t “met het noodige optimisme (…) dezen twintig optimisten wel lukken om het in de toekomst tot iets goeds te brengen”.

Lees snel verder!

Applaus veur uch!

Decor weer tiptop in orde.
Generale achter de rök.
Kriebels in de boek, geroezemoes in de zaal, nog sjnel efkes de lìtste zinne herhale.
En den is ’t zo wied. Zaalleech oet, spotlights aan..

Tja, zo zoew ‘t venaovendj eigelik gaon. Helaas haje v’r det nog efkes in ‘t vèt.
Toch verdene ós sjpelers en regisseuse, alle vriejwilligers, sjponsore en geer, ós geleefde publiek, volges ós noe waal al ein sjtaonde ovatie.
Geweun, omdet idderein waal ein hert ónger de reem kènt gebroeke in deze vraemde tied. En omdet veer uch gaer laote weite det v’r aan uch dènke. Veer haope det geer allemaol nog gezóndj en waal zeentj dees daag.
Haaj uch, en haopelik kènne veer flot weer eine lach op uch gezich touvere!

Lees de nederlandse vertaling

De Naas wordt uitgesteld

Om u en ons geen “sjnótterende Naas” tijdens onze voorstelling te geven, hebben wij besloten de uitvoering van onze jubileumproductie ‘De Naas’ (ter ere van ons 75-jarig bestaan) tot nader order uit te stellen. Een beslissing die we met pijn in het hart hebben genomen, maar die beter is nu. We komen terug, en hoe: we zijn niet voor niets in 1945 begonnen als ‘De Optimisten!

Alle kaartreserveringen zijn door deze beslissing geannuleerd. Reeds betaalde reserveringen worden teruggestort en kaarten die gekocht zijn bij voorverkoopadressen kunnen daar worden geretourneerd. Wij houden jullie via Facebook en onze nieuwsbrief uiteraard verder op de hoogte.Wij hopen jullie snel weer van een lach te kunnen voorzien. Voor nu: alle goeds en heel veel lichtpuntjes toegewenst de komende tijd.

De Naas inne windj… Sjoone vastelaovend!

“De kop in de wolke, De NAAS inne windj.
Greuts wie nog nie en zo blie wie ein kindj.
Stoer stuit de steek, fier wappert mien vaer.
Ooits nog èns prins te zeen, wil ich zo gaer”.

????
In die wäörd van Henk Hover kint ózze Cyrano zich dees waek héél good vènje. Veer winse uch vastelaovesdaag vol meziek, sjpas en veural héél väöl bontjgekleurde naeskes toe!

Loester hie nao ‘De prins van Ophaove’

Roermond, een stad met een andere geschiedenis

Aafgeloupe dónderdig äöpende ’t Historiehuis Remunj de nuuj ten tentoonsjtèlling ‘Roermond, een stad met een andere geschiedenis’. Sjpelers van o.a. Speelgroep Gelre lete dae gesjiedenis mit väöl plezeer toet laeve kómme in de Minderbroederskèrk. Sextus Opsilius Geminus oet Rome, Graaf Gerard III van Gelre, Pater Severus van Koblenz, Ida Janssens, Bisschop Joannes Augustinus Paredis en Sint Christoffel: ze wore allemaol aanwezig. Herkènt g’r ze? Dae lètste kiektj euveriges al bienao 4 eeuwe láng in goude glans, hoog vanaaf de Kathedraal, nao Remunj, de Remunjere en hun biejzunjer feeste en geweuntes. Waat zal dae zich geammezeerd höbbe aafgeloupe waek!?Meer zeen van Speelgroep Gelre in ’t jaor det weer 75 jaor besjtaon? Kóm den kieke nao ós jubileumproductie ‘De Naas’ op 23, 24, 25 of 26 april in ’t Royal Theater Remunj, en laot uch verrasse door ós bewèrking van Cyrano de Bergerac!

Lees hier de Nederlandse vertaling

Productie 2020: ‘De Naas’

‘De Naas’ is een theaterbewerking van “Cyrano de Bergerac”, de zeventiende-eeuwse held uit Edmond Rostands gelijknamige komedie uit 1897. De Naas is vertaald naar het Remunjs dialect door Ignace en Charlotte Ruijs en staat onder regie van Geerte Schmitz.

Cyrano, even rap van tong als vaardig met zijn rapier: een ongebonden geest en een zinderende verschijning. Maar zijn gezicht wordt ontsierd door zijn enorme neus. Zijn lelijkheid weerhoudt hem ervan zijn liefde te bekennen aan de mooie Roxane. Als zij echter verliefd wordt op de knappe, maar verbaal nogal onhandige cadet Christian, sluit Cyrano een bondgenootschap met zijn rivaal. Cyrano zal Christian voorzien van teksten die hij kan gebruiken in de gesprekken met en brieven aan Roxane. Op die manier komt er toch iets van Cyrano’s liefde voor Roxane bij haar terecht. Het bondgenootschap van de heren brengt uiteraard de nodige complicaties met zich mee en de situatie loopt gaandeweg dan ook steeds meer uit de hand….

lees meer